IntegritySyndicate.com
Biblický unitář

Biblický unitář

Biblický unitář

Následující články pokrývají témata související se základem biblického unitarianismu. 

Debata o trojici

Evoluce nauky o Trojici

Tento článek zdůrazňuje konkrétní fakta o osobách a událostech kolem vývoje trinitářské doktríny, která jsou životně důležitá pro přesné hodnocení, přesto ...

Více
Otevřená bible se světelnými paprsky, podle kterých poznáme nauku apoštolů

Kristova preexistence

Pochopení, v jakém smyslu Kristus již existoval - je Ježíšova preexistence v prorockém smyslu jako střed Božího plánu - nebo ...

Více
Otevřená bible se světelnými paprsky, podle kterých poznáme nauku apoštolů

Analýza Filipanů Kapitola 2

Forma boha = Povýšení (ne prexistence) - Podrobná analýza jedné z nejvíce nepochopených pasáží v novozákonních Filipanech 2: 5–11

Více

Biblické konflikty

Bůh vyvrací vyvrácení mylných konfrontací Písma používaných k odvozování Ježíše

Více
Blud Trojice

Blud jednoty

Problémy s doktrínou jednoty - jinak známý jako modalismus nebo modalistický monarchianismus

Více