IntegritySyndicate.com
Základ Písma

Základ Písma

Základ Písma

Následující články pokrývají upřednostňované překlady Bible, zdroje pro studium Bible, náš důraz na to, které apoštolské spisy jsou nejsměrodatnější, a reformovaný kánon NT s odůvodněním. 

Otevřená bible se světelnými paprsky, podle kterých poznáme nauku apoštolů

Luke-Acts primát

Případ držení Lukáše-Skutky jako primárního svědka apoštolského křesťanství

Více