1 John 1: 1-3 Interlinear
1 John 1: 1-3 Interlinear

1 John 1: 1-3 Interlinear

 1 1 John: 1 3,

Prolog k 1. Janovi poskytuje několik zajímavých vodítek k objasnění Janova prologu. Z 1. Jana 1: 2 vidíme, že věčný život byl u Otce a nyní byl zjevný. Věčný život není člověk, ale spíše koncept. Protože věčný život byl s (klady), Otec naznačuje, že byl od počátku v pohledu (směrem/čelem) k Otci. V podobném smyslu byl Logos (Slovo) s (tváří v tvář) Bohu. Zde zkoumáme řečtinu a poskytujeme doslovný a interpretační překlad. 

1. Jana 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες Πμν αη

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ἰώμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Interlinear Table, 1 John 1: 1-3

Níže je meziřádková tabulka slovo od slova s ​​definicí každého slova v řečtině, angličtině, analýze a lexikonu (Stručný řecko-anglický slovník nového Testament, Barclay Newman, doplněno o BDAG)

řecký

Překlad

Parsování

Glosář

1  Ὃ

1  Co

Zájmeno, jmenovací, střední, singulární

 kdo, který, co, to; kdokoli, někdo, jistý

byl

Sloveso, nedokonalé, aktivní, indikativní, 3. osoba, singulární

být, existovat; stát se, konat se; žít; být umístěn v; zůstat, zůstat; Přijít

ἀπʼ

od

Předložka řídící genitiv

od, pryč od; prostřednictvím; mimo; proti

ἀρχῆς

prvního

Podstatné jméno, Genitiv, Ženský, Singulární

začátek, první

co

Zájmeno, akuzativ, neutrální, singulární

kdo, který, co, to; kdokoli, někdo, jistý

ἀκηκόαμεν

slyšeli jsme

Sloveso, dokonalé, aktivní, orientační, 1. osoba, množné číslo

slyšet; přijímat zprávy o; dávat pozor; rozumět

co

Zájmeno, akuzativ, neutrální, singulární

kdo, který, co, to; kdokoli, někdo, jistý

ἑωράκαμεν

viděli jsme

Sloveso, dokonalé, aktivní, orientační, 1. osoba, množné číslo

vidět, pozorovat, všimnout si (projít. objevit se); vnímat, chápat, rozpoznávat; Zkušenosti; navštivte, přijďte se podívat

τοῖς

že

Sloveso, nedokonalé, aktivní, indikativní, 3. osoba, singulární

the; to, že; on, ona, to

ὀφθαλμοῖς

v očích (pohled)

Podstatné jméno, rodové, mužské, množné číslo

oko

ἡμῶν

z nás

Zájmeno, genitiv, (bez pohlaví), množné číslo, 1. osoba

my, my, naši

co

Zájmeno, akuzativ, neutrální, singulární

kdo, který, co, to; kdokoli, někdo, jistý

ἐθεασάμεθα

pozorovali jsme

Sloveso, aorist, střední, indikativní, 1. osoba, množné číslo

podívejte se, podívejte se; všímat si, pozorovat; návštěva

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

αἱ

ty

Determiner, nominální, ženský, množné číslo

the; to, že; on, ona, to

χεῖρες

ruce (úřady)

Podstatné jméno, Jmenné, Ženské, Množné

Ruka, moc, autorita; aktivita; prst

ἡμῶν

z nás

Zájmeno, genitiv, (bez pohlaví), množné číslo, 1. osoba

my, my, naši

ἐψηλάφησαν

dotkli jsme se

Sloveso, aorist, aktivní, orientační, 3. osoba, množné číslo

dotknout se, cítit

περὶ

týkající se

Předložka řídící genitiv

o, týkající se, z, s odkazem na; pro; na účet

τοῦ

ο

Determiner, genitiv, mužský, singulární

the; to, že; on, ona, to

λόγου

slova

Podstatné jméno, Genitiv, Mužský, Singulární

něco řekl (např. slovo; říkat; zpráva, učení; mluvit, konverzovat; zdůvodňovat

τῆς

ο

Determiner, Genitiv, Ženský, Singulární

the; to, že; on, ona, to

ζωῆς

života

Podstatné jméno, Genitiv, Ženský, Singulární

život (doslova nebo obrazně)

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

ο

Determiner, nominální, ženský, singulární

the; to, že; on, ona, to

ζωὴ

život

Determiner, akuzativ, mužský, singulární

život

ἐφανερώθη

se projevilo

Sloveso, aorist, pasivní, indikativní, 3. osoba, singulární

projevit (doslovně nebo obrazně): - objevit se, zjevně prohlásit, (učinit) zjevným (vpřed), ukázat (sebe)

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

ἑωράκαμεν

viděli jsme

Sloveso, dokonalé, aktivní, orientační, 1. osoba, množné číslo

vidět, pozorovat, všimnout si (projít. objevit se); vnímat, chápat, rozpoznávat; Zkušenosti; navštivte, přijďte se podívat

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

μαρτυροῦμεν

jsme svědčili

Sloveso, přítomné, aktivní, indikativní, 1. osoba, množné číslo

být svědkem, tj. vypovídat (doslovně nebo obrazně): - obvinit, podat (důkaz), nést záznam, mít (získat) dobrou (poctivou) zprávu, být o něm dobře informován, vypovídat, podat (mít) svědectví, ( být, nést, dávat, získávat) svědek

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

ἀπαγγέλλομεν

prohlašujeme

Sloveso, přítomné, aktivní, indikativní, 1. osoba, množné číslo

oznámit: - přinést slovo (znovu), prohlásit, nahlásit, ukázat (znovu), říct

ὑμῖν

tobě

Zájmeno, Dative, (bez pohlaví), množné číslo, 2. osoba

(s vámi nebo vámi):-vy, vy, vaši (sami)

τὴν

ο

Determiner, akuzativ, ženský, singulární

the; to, že; on, ona, to

.ωὴν

život

Podstatné jméno, akuzativ, ženský, singulární

život

τὴν

ο

Determiner, akuzativ, ženský, singulární

the; to, že; on, ona, to

αἰώνιον

věčný (rozsáhlý)

Přívlastek, akuzativ, ženský, singulární

věčný (také použitý v minulém čase, nebo také v minulosti a budoucnosti): - věčný, navždy, věčný, svět (začal)

.τις

který

Zájmeno, jmenovací, ženské, singulární

které někteří, tj. kdokoli ten; také (určité) které stejné:-x a (oni), (takové) jako, (oni), že v tom oni, co (-jak), zatímco vy, (oni) které, kdo (-jakkoli)

byl

Sloveso, nedokonalé, aktivní, indikativní, 3. osoba, singulární

být, existovat; stát se, konat se; žít; být umístěn v; zůstat, zůstat; Přijít

πρὸς

k

Předložka řídící akuzativ

 (gen.) to, for; (dat.) on, at, near, by; (přísl.) k, směrem; s; v následujících situacích; proti

τὸν

ο

Determiner, akuzativ, mužský, singulární

the; to, že; on, ona, to

πατέρα

byl

Podstatné jméno, akuzativ, mužský, singulární

„otec“ (doslova nebo obrazně, blízko nebo vzdáleněji)

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

ἐφανερώθη

se projevilo

Sloveso, aorist, pasivní, indikativní, 3. osoba, singulární

projevit (doslovně nebo obrazně): - objevit se, zjevně prohlásit, (učinit) zjevným (vpřed), ukázat (sebe)

ὑμῖν

nám

Zájmeno, Dative, (bez pohlaví), množné číslo, 1. osoba

(s vámi nebo vámi):-vy, vy, vaši (sami)

3

3 co

Zájmeno, akuzativ, neutrální, singulární

kdo, který, co, to; kdokoli, někdo, jistý

ἑωράκαμεν

viděli jsme

Sloveso, dokonalé, aktivní, orientační, 1. osoba, množné číslo

vidět, pozorovat, všimnout si (projít. objevit se); vnímat, chápat, rozpoznávat; Zkušenosti; navštivte, přijďte se podívat

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

ἀπαγγέλλομεν

prohlašujeme

Sloveso, přítomné, aktivní, indikativní, 1. osoba, množné číslo

oznámit: - přinést slovo (znovu), prohlásit, nahlásit, ukázat (znovu), říct

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

ὑμῖν

tobě

Zájmeno, Dative, (bez pohlaví), množné číslo, 2. osoba

(s vámi nebo vámi):-vy, vy, vaši (sami)

.να

Aby

Spojení

v pořadí, že (označující účel nebo výsledek): - byť, protože, kvůli záměru (to), lest, so as, (so) that, (for) to

καί

také

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

ὑμεῖς

ty (množné číslo)

Zájmeno, jmenovací, (bez pohlaví), množné číslo, 2. osoba

vy (jako subjektivní sloveso): - vy (sami), vy

κοινωνίαν

účast

Podstatné jméno, akuzativ, ženský, singulární

partnerství, tj. (doslovně) účast nebo (sociální) styk, nebo (peněžní) dobročinnost:-(komunikovat) (společenství), společenství, (příspěvek), distribuce, přátelství

ἔχητε

ty (množné číslo) můžeš mít

Sloveso, Přítomný, Aktivní, Konjunktiv, 2. osoba, množné číslo

držet (používá se ve velmi různých aplikacích, doslova nebo v přeneseném smyslu, přímé nebo vzdálené; jako je vlastnictví; schopnost, kontinuita, vztah nebo podmínka)

μεθʼ

s

Spojení

primární předložka (často používaná příslovečně); správně, označující doprovod; „Uprostřed“ (místní nebo příčinné); modifikován různě podle případu (genitivní asociace nebo akuzativní posloupnost), se kterým je spojen

ἡμῶν

us

Zájmeno, genitiv, (bez pohlaví), množné číslo, 1. osoba

my: - naše (společnost), my, my

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

ἡ κοινωνία

účast

Podstatné jméno, akuzativ, ženský, singulární

partnerství, tj. (doslovně) účast nebo (sociální) styk, nebo (peněžní) dobročinnost:-(komunikovat) (společenství), společenství, (příspěvek), distribuce, přátelství

μετὰ

s

Předložka řídící genitiv

primární předložka (často používaná příslovečně); správně, označující doprovod; „Uprostřed“ (místní nebo příčinné); modifikován různě podle případu (genitivní asociace nebo akuzativní posloupnost), se kterým je spojen

τοῦ

z

Determiner, genitiv, mužský, singulární

the; to, že; on, ona, to

πατρὸς

otec

Podstatné jméno, Genitiv, Mužský, Singulární

„otec“ (doslova nebo obrazně, blízko nebo vzdáleněji)

καί

a

Spojení

a; a potom, pak; ale přesto; také, dokonce, podobně

μετὰ

s

Předložka řídící genitiv

primární předložka (často používaná příslovečně); správně, označující doprovod; „Uprostřed“ (místní nebo příčinné); modifikován různě podle případu (genitivní asociace nebo akuzativní posloupnost), se kterým je spojen

τοῦ

z

Determiner, genitiv, mužský, singulární

the; to, že; on, ona, to

υἱοῦ

syn

Podstatné jméno, Genitiv, Mužský, Singulární

„syn“ (někdy zvířat), velmi široce používaný v bezprostředním, vzdáleném nebo přeneseném příbuzenském vztahu

αὐτοῦ

jeho

Zájmeno, genitiv, mužský, singulární, 3. osoba

a (s vlastním osobním zájmenem) ostatních osob:-ona, to (já), jedna, druhá, (moje) vlastní, řečené, (vlastní), to samé (((on-, my-) , tvé-) já ), oni, (tyto) věci, toto (muž), ty, dohromady, velmi, které

Ἰησοῦ

Ježíše

Podstatné jméno, Genitiv, Mužský, Singulární

Ježíš (Joshua)

Χριστοῦ

pomazaných

Podstatné jméno, Genitiv, Mužský, Singulární

Podstatné jméno, Genitiv, Mužský, Singulární

Doslovný překlad a interpretační překlady

Doslovné i interpretační překlady jsou uvedeny níže u 1. Jana 1: 1–3. Doslovný text vychází z mezilehlé tabulky pod překlady. 

1 Jan 1: 1-3, doslovný překlad

1 Co bylo z prvního,

co jsme slyšeli,

co jsme viděli,

že vzhledem k nám,

co jsme pozorovali,

těch našich rukou, kterých jsme se dotkli,

co se týče slova života, 

2 A život se projevil,

a viděli jsme,

a dosvědčili jsme,

a prohlašujeme vám,

věčný život,

který byl směrem k Otci,

a projevilo se nám to.

3 Co jsme viděli,

a co deklarujeme,

a vám, abyste také,

účast, kterou byste s námi mohli mít,

a účast s Otcem,

a se Synem jeho,

Ježíše pomazaného.

1 Jan 1: 1-3 Interpretační překlad

1 To, co bylo od začátku,

co jsme slyšeli,

co jsme viděli,

to, co bylo před našimi očima,

co jsme pozorovali,

orgány, se kterými jsme se setkali,

ohledně plánu života, 

2 A život se projevil,

a viděli jsme,

a dosvědčili jsme,

a prohlašujeme vám,

věčný život,

což bylo vzhledem k Otci,

a projevilo se nám to.

3 Co jsme viděli,

a co deklarujeme,

i vám, abyste

 mohl by se zúčastnit s námi,

a účast s Otcem,

a se svým Synem,

Ježíši Mesiáši.