IntegritySyndicate.com
Články víry

Články víry

Články víry

Články víry (Nauka apoštolů) poskytují přehled základů křesťanské víry a praxe. Jsou logicky uspořádány a vycházejí přímo z biblických odkazů, aby poskytly stručné a přesto podrobné shrnutí křesťanství.

Jeden Bůh a Otec na nebesích

Jediný Bůh a Otec

Existuje jeden Bůh, Otec, od něhož jsou všechny věci a pro kterého existujeme (1Kor 8: 5-6)

Více
Obrázek kříže k pokání - Ježíš je Mesiáš a evangelium

Ježíši, Mesiáši

Mezi Bohem a lidmi je jeden prostředník, muž Kristus Ježíš, který se vydal jako výkupné za všechny. (1Tim 2: 5-6)

Více

Pokání

Apoštolský standard pokání - Čiňte pokání a věřte evangeliu

Více

Články víry na YouTube Playlist